Dienstverlening in ongediertebeheersing

VTW Plaagdierbeheersing kiest voor een grondige, structurele aanpak in ongediertebeheersing. Dat begint met een inventarisatie van omstandigheden en risico’s. Zijn er al plaagdieren aanwezig, dan bestrijden wij deze grondig. Vervolgens richten wij ons op de preventie, om problemen in de toekomst te voorkomen. Dit is een structurele aanpak die bestaant uit periodieke inspecties en advisering over te treffen maatregelen. Zo voorkomen en bestrijden we met elkaar overlast en risico’s door alle soorten plaagdieren.

Risico-inventarisatie bij een boer

Risico-inventarisatie

Ongediertebeheersing door VTW Plaagdierbeheersing begint altijd met een inventarisatie. Hierbij leren wij uw bedrijf en branche, producten en diensten, bedrijfspanden en andere omstandigheden goed kennen. Hierbij inspecteren wij alle bedrijfsgebouwen en terreinelementen. Op basis van deze kennis analyseren wij de concrete risico’s voor uw organisatie betreffende de soorten plaagdieren met bijbehorende overlast en besmettingen. Op grond hiervan maken wij voor u een Habitat Management Plan met onder meer advies over de te treffen preventiemaatregelen.

Ongediertepreventie

Ongediertepreventie

Voor plaagdierpreventie zijn wij gecertificeerd voor periodieke controles in de foodsector en het gebruik van verdelgingsmiddelen. Uw eigen digitaal dossier is 24/7 beschikbaar. Onze werkwijze in plaagdierpreventie is samen te vatten invijf overzichtelijke stappen: risico-inventarisatie, een overeenkomst met plan van aanpak, advies over preventiemaatregelen, een Habitat Management Plan en periodieke controles.

Ongediertebestrijdingsplan

Ongediertebestrijdingsplan

Aan de hand van kennis van uw producten, bedrijfsvoering en risico’s kiezen wij voor een aanpak op maat in plaagdierbestrijding. Onze plaagdierbestrijders zijn doorgaans in de buurt en kunnen u daarom snel van dienst zijn. Daarbij denken wij praktijkgericht mee in het borgen van uw bedrijfsprocessen: minimale overlast en hinder voor uw dagelijkse bedrijfsvoering en medewerkers, klanten, gasten of patiënten.

Bedrijfsadvies

Bedrijfsadvies

Met ons servicecontract het jaar rond brengen we de seizoensgebonden ongediertedruk in kaart. Dit doen wij door middel van monitoring door lokpunten. Tijdens onze routinebezoeken, noteren wij alle vangsten en sporen. Van deze opnamelijsten kunnen wij klantspecifieke trendanalyses opstellen waarin wij oorzaken koppelen aan de waarnemingen. Oorzaken kunnen procesgebonden zijn of te maken hebben met de bouwkundige staat van gebouwen. Ook een directe omgeving zoals water of bosrijk gebied kan van invloed zijn. De afsluiter van de trendanalyse bestaat uit adviezen omtrent preventie.

Dienstverlening conform: