Werkwijze

Plaagdierbeheersing bestaat uit preventie, monitoring en bestrijding. Hebt u last van plaagdieren, dan bestrijden wij deze effectief door snel te handelen. Ook zijn wij u graag van dienst met het voorkomen van overlast door veel voorkomende plaagdieren.

1. Risico-inventarisatie

Inventarisatie van het terrein, de directe omgeving, de betreffende woning of bedrijfspand. Bedrijfsprocessen, producten en fysieke omstandigheden brengen wij in kaart en toetsen we op de gevoeligheid voor plaagdierenoverlast.

2. Overeenkomst met plan van aanpak

Wij sluiten een overeenkomst met daarin afspraken over de gewenste of vereiste frequentie en duur van periodieke controles afgestemd op het type ongedierte.

3. Advies preventiemaatregelen

Advisering over te treffen preventiemaatregelen: het weren van ongedierte voor risicobeheersing. Dit leggen wij vast in noodzakelijke en aanbevelingswaardige aandachtspunten. Wij overleggen altijd over de uitvoering van preventiemaatregelen. U kunt dit in eigen beheer uitvoeren of uitbesteden aan VTW Plaagdierbeheersing.

4. Habitat Management Plan

Voor bedrijven en organisaties stellen wij een Habitat Management Plan op: een plan op maat met omschrijving van de te treffen maatregelen voor beheersing van de risico’s op zowel uw eigen terrein als afkomstig uit de directe omgeving.

5. Periodieke controles

Doorgaans komen wij volgens afspraak 8 tot 12 keer per jaar langs voor een periodieke controle bij het aangaan van een servicecontract. Van elke controle stellen wij een servicebon op die voldoet aan de wettelijke eisen. Alle documentatie is digitaal in te zien via de klantportal.

Dienstverlening conform: